Minggu, 12 Mei 2013

Taubatan Nasuuha (2)

Ayo SEGERA Bertaubat, Menyerahlah, dan Kembalilah kepada Allah Ta’ala..
Ajakan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang telah berbuat dosa agar dengan hati yang puas, ridho, ikhlas, kembali masuk dalam jama'ah hamba-hamba Allah.

QS. Al Fajr [89] : 27 – 30
QS. Al Fajr [89] : 27
yaa ay-yatuhaan-nafsul muth-ma-innah

[89:27] Hai jiwa yang tenang

QS. Al Fajr [89] : 28
irji'ii ilaa Robbiki roodhiyatam-mardhiyyah

[89:28] Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya

QS. Al Fajr [89] : 29
fadkhulii fii 'ibaadii

[89:29] Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,

QS. Al Fajr [89] : 30
wadkhulii jannatii

[89:30] Masuklah ke dalam syurga-KuTips :

Menjelang waktu Maghrib, datanglah ke Masjid. Lalu duduk di pojok, segera perbanyak istighfar dan memohon ampunan Allah.

Setelah adzan Maghrib dan sebelum shalat dimulai, berdoalah HANYA MEMINTA AMPUNAN ALLAH DAN JANGAN MEMINTA YANG LAIN.
Karena sesungguhnya diantara adzan dan iqomah terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa.

Setelah Shalat Maghrib, lakukan Shalat Taubat dua rakaat. Perbanyak Shalat Taubat di waktu-waktu lain.

Ayo, TINGGALKAN KEMUSYRIKAN dan BERHIJRAHLAH KE JALAN ALLAH
dan renungkan ayat ini :

QS. At Taubah [9] : 1
QS. At Taubah [9] : 1
baroo-atum-minallaahi warosuulihi ilaalladziina 'aahadtum minal musyrikiin

[9:1] (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).

Hasbunallaah wani’mal wakiil. Ni’mal maulaa wan-ni’mannashiir. Laa haula walaa quwwata illa billaahil ‘aliiyil ‘azhiim. Subhanakallaahumma wa bihamdika, astaghfiruka asyhadu allaa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaih.
QS. Yaasin [36] : 23 - 25
QS. Yaasin [36] : 23
a-attakhidzu min duunihi aalihatan iy-yuridnir-rohmaanu bidhurril-laa tughni 'annii syafaa'atuhum syay-aw-walaa yun-qidzuun

[36:23] Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

QS. Yaasin [36] : 24
innii idzal-lafii dholaalim-mubiin

[36:24] Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

QS. Yaasin [36] : 25
innii aamantu bi Robbikum fasma'uun

[36:25] Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.


Setelah bertaubat, beribadah dengan sabar dan istiqomah (kontinyu) seperti turunnya Al Qur'an kepada Rasulullah SAW

QS. Al Insaan [76] : 23 – 24
QS. Al Insaan [76] : 23
innaa nahnu nazzalnaa 'alaykalqur-aana tanziilaa

[76:23] Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.

QS. Al Insaan [76] : 24
fash-bir lihukmi Robbika walaa tuthi' minhum aa-tsiman aw kafuuroo

[76:24] Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir diantara mereka.

Bisa jadi Allah memberikan kesusahan kepada Anda agar Anda menyuarakan kekuasaan Allah.

Jika Allah memberi kebahagiaan, berbagilah.
Jika Allah memberi kesusahan, bersabarlah.

Sumber : 10dosabesar.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar